Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Logo
Kompleksowa identyfikacja wizualna dla UFG uwzględniająca nowe logo, księgę znaku, wizytówki, papier firmowy, piktogramy oraz poradnik dotyczący tworzenia prezentacji biznesowych.
4 / 6
Klient
Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych posiadaczy pojazdów oraz nieubezpieczonych rolników. UFG zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i karaniem nieubezpieczonych, którzy tego obowiązku nie wypełnili.
Kolor
PANTONE 2935C RGB: 10 90 155 CMYK: 95 65 10 0
Typografia
Wersje
Konstrukcja
Wykorzystanie uniwersalnych zasad Złotej Proporcjj zawsze skutkuje zbalansowanymi i wyważonym rezultatami.
Konstrukcja
Rozwinięcie logotypu
ID UFG – usługa potwierdzająca tożsamość klientów ubezpieczycieli.
Projekty są przez Sebastiana zawsze realizowane na wysokim poziomie, a jednocześnie szybko i kreatywnie.
Olek Urban Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
Celem funkcjonowania TFG jest zapewnienie możliwie jak najszybszej wypłaty środków podróżnym, w pełnej wysokości, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych. Stworzona identyfikacja została z powodzeniem zastosowana również w TFG, który jest obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Deweloperski Fundusz Gwarancyjny
Celem DFG, jest zwiększenie ochrony nabywcy przed ewentualną upadłością dewelopera czy też banku. Fundusz zabezpiecza konsumenta przed utratą środków, które przeznaczył na zakup mieszkania. Stworzona identyfikacja została z powodzeniem zastosowana również w DFG, który jest obsługiwany przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.
Prace Sebastiana Powszuka dla UFG i TFG – zawsze na czas, nawet w niedoczasie,zawsze z wyczuciem i elegancką prostotą, zawsze w oparciu o kanon naszej identyfikacji wizualnej. Nie pozostaje nic innego jak szczerze polecić i rekomendować do współpracy.
Damian Ziąber Rzecznik Prasowy UFG